COACH-AGILE

Van topsporter naar master coach

Van topsporter bij Holiday on Ice tot gastspreker, trainer en coach; Martijn Nas heeft het allemaal beleefd. Inzet en doorzettingsvermogen vormen de rode draad in zijn carrière. De smeerolie in elke carrière is zijn PEP: Passie, Energie en Persistentie. Dat is wat Martijn heeft gebracht tot waar hij nu is. En dat is wat hij zijn klanten meegeeft.

Neem contact op met Martijn